ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

SLUŽBY V BUDOVE:
  • Banka
  • Pošta
  • Predaj novín a časopisov
  • 24-hodinová strážna služba
  • Kongresová sála

Parkovanie:

Budova má dostatočne dimenzované nadzemné parkovacie plochy v bezprostrednej blízkosti hlavného vstupu, ktorý je riešený v zmysle požiadaviek bezbariérového navrhovania administratívnych budov.

Kapacita parkoviska je cca 130 parkovacích miest.
Kryté parkovacie plochy sa nachádzajú v 1.podzemnom podlaží objektu. Ich kapacita je cca 48 parkovacích miest.

CENA:

Nadzemné parkovanie 50€/mesiac

Podzemné parkovanie 80€/mesiac